Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti Prahova face demersuri pe lângă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru modificarea legislaţiei în sensul de a facilita unităţilor administrativ-teritoriale participarea la piaţa de energie electrică şi de beneficia de schema suport pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Măsurile sunt în concordanţă cu Carta verde pentru „Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură” şi cu documentul „An Energy Policy for Europe” şi necesare în contextul implementării strategiei de dezvoltare regională durabilă prin sprijinirea investiţiilor pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie în conformitate cu prevederile operaţiunii prevăzute de domeniul major de intervenţie 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde” în cadrul axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi nivelul de securitate al alimentării cu energie, în contextul combaterii schimbării climaterice” a Programului operaţional sectorial "Creşterea competivităţii economice".
Pentru informaţii suplimentare rugăm pe cei interesaţi să intre în legătură cu personalul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti-Prahova şi să acceseze pagina de web www.ae3r-ploiesti.ro

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

AE3R partnera in

EnPC Intrans

embuild

poza model certificat performanta energetica