1) HG nr. 163/2004 privind aprobaraea Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice – publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 160/24.02.2004
 
2) HG nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020 – publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 781/19.11.2007
 
3) OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155/12 martie 2009
 
4) Ordinul 23/2009 – Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, al ministrului administratiei si internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte – publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.194/27 martie 2009
 
Conform OUG 18/2009 se stabilesc lucrarile de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950—1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari.
 
Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin aceasta ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 100 kWh/m2 arie utila, in conditii de eficienta economica, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.
 
LUCRARI DE INTERVENTIE
 
Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin OUG 18/2009, sunt:
 
a) izolarea termica a peretilor exteriori;
b) inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;
c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei;
d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
e) lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;
f) lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.
 
ETAPELE NECESARE IMPLEMENTARII PROGRAMELOR LOCALE
 
Etapele necesare implementarii programelor locale sunt urmatoarele:
 
a) identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte;
b) instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;
c) hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea contractului de mandat;
d) proiectarea lucrarilor de interventie;
e) executarea lucrarilor de interventie;
f) receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;
g) receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.
 
Asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte identificate si inventariate sunt instiintate de catre coordonatorii locali asupra posibilitatii de inscriere in programul local.
 
Odata cu instiintarea coordonatorul local transmite si proiectul de contract de mandat semnat de acesta, in doua exemplare originale, in vederea semnarii de catre asociatia de proprietari. Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de catre asociatia de proprietari in vederea stabilirii masurilor si actiunilor ce se impun, in conditiile si cu respectarea OUG 18/2009, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte. Prin contractul de mandat se prevad obligatiile partilor, precum si alte clauze asupra carora partile convin.
 
Asociatiile de proprietari instiintate se pot inscrie in programul local prin solicitare scrisa inregistrata la coordonatorul local in a carui arie de competenta este amplasat blocul de locuinte.
 
Solicitarea asociatiei de proprietari este insotita de:
 
a) contractul de mandat semnat;
b) hotararea privind inscrierea in programul local, adoptata in adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor;
c) lista proprietarilor din imobil.
 
FINANTAREA
 
Finantarea proiectarii lucrarilor de interventie se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii.
 
Finantarea executarii lucrarilor de interventie se asigura astfel:
a) 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constitute.
 
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, autoritatile administratiei publice locale pot asigura, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, pe langa cota de 30%:
a) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de 20% ce revine asociatiei de proprietari. Autoritatile administratiei publice locale pot hotara cu privire la masurile aplicabile in vederea recuperarii sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;
b) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuinte aflat/aflati in imposibilitate de a asigura sumele ce ii/le revin.
 
Conditiile de preluare si criteriile de selectie se stabilesc si se aproba prin hotarare a consiliului local.
 
Pentru a aplica la acest program sau pentru lamurirea oricaror aspecte legate de reabilitarea termica va invitam sa contactati fara ezitare Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile “AE3R Ploiesti – Prahova”.

 

Programul national de reabilitare termica

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica