INVITAŢIE DE PARTICIPARE

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile - Ploiesti Prahova (AE3R-Ploiesti Prahova), cu sediul în Ploiesti , str. Elena Doamna nr. 2 , cod poştal 100343, organizează procedura de cerere de oferta , prin care doreşte să achiziţioneze „Servicii de consultanta pentru intocmirea planului energetic al judetului Prahova”, conform prevederilor caietului de sarcini.
               Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte in asociere. Nu se admit subcontractanti.
               Contractul de prestare servicii se va încheia pe o perioadă de: 6 luni.
               Documentaţia procedurii se poate ridica de la sediul Ae3R –Ploiesti Prahova.
               Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova , până la data de 19.11.2010 , ora 10.00.
               Garanţia de participare la procedură, în valoare totală de 1.000 lei, se va constitui în favoarea Ae3R-Ploiesti Prahova până la data limită de depunere a ofertelor in RO97RNCB0205108607100001 deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Ploiesti.
               Procedura se va desfăşura la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova în data de 19.11.2010 , ora 11:00 şi pot participa persoane juridice române, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei procedurii.
              Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”.
              Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova telefon 0244515454.

                                                                                                                        Director Executiv
                                                                                                                       POTLOGIA BOGDAN

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

AE3R partnera in

EnPC Intrans

embuild

poza model certificat performanta energetica