Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
 
• energia eoliană
• energia solară
• energia apei
• energia hidraulică
• energia mareelor
• energia geotermică
• energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz
 
Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc.
 
Investiţiile globale anuale în energia regenerabilă au crescut în ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari în 2005 la 55 de miliarde de dolari în 2006. Pentru anul 2007 investiţiile vor atinge un nivel de 100 miliarde dolari.
 
Conform unei directive a Uniunii Europene, statele membre trebuie să amestece treptat combustibilul tradiţional utilizat în transport cu biocombustibil, astfel încât, până în 2010, biodieselul să reprezinte 5,75% din motorina de pe piaţă, urmând ca, în 2020, ponderea să crească la 20%.
 

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica