image 2021 05 07 104949

Comunitățile de energie se pot angaja în producție, inclusiv din surse regenerabile, distribuție, furnizare, consum, agregare, stocare a energiei, servicii de eficiență energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice

Românii vor avea posibilitatea să participe la o comunitate de energie, care va fi deschisă și voluntară, membrii sau acționarii acesteia păstrându-și drepturile și obligațiile în calitate de clienți casnici sau clienți activi, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, aflat în dezbatere publică.

Comunitatea de energie a cetățenilor este, conform legii, o persoană juridică care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

– este bazată pe o participare voluntară și deschisă și este controlată efectiv de către membri sau acționari persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități, sau întreprinderi mici;

– are ca principal obiectiv oferirea unor avantaje cu privire la mediu, economice sau sociale pentru membrii sau acționarii săi sau pentru zonele locale în care funcționează, mai degrabă decât acela de a genera profituri financiare;

–  se poate implica în producere, inclusiv producerea din surse regenerabile, distribuție furnizare, consum, agregare, stocarea energiei, servicii de eficiență energetică, sau în servicii de încărcare pentru autovehicule electrice ori poate să furnizeze alte servicii energetice membrilor sau acționarilor săi.

Prin lege, se stabilește: Comunitățile de energie ale cetățenilor pot participa la activități din sectorul energetic și se pot angaja în producție, inclusiv din surse regenerabile, distribuție, furnizare, consum, agregare, stocare a energiei, servicii de eficiență energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice sau pot furniza alte servicii energetice către membrii sau acționarii săi, inclusiv prin efectuarea de activități integrate de acest fel.

În proiectul de lege se mai specifică: Comunitățile de energie ale cetățenilor cooperează cu operatorii de distribuție pentru a facilita transferurile de energie electrică în cadrul comunităților de energie ale cetățenilor sub rezerva unei compensații echitabile stabilite prin reglementarile autoritatii competente. 

Care sunt drepturile și obligațiile legale ale comunităților de energie ale cetățenilor, ce pot face acestea:

– pot accesa toate piețele de energie electrică, direct sau prin agregare, într-un mod nediscriminatoriu și sunt deschise participării transfrontaliere;

– sunt tratate într-un mod nediscriminatoriu și proporțional cu privire la activitățile, drepturile și obligațiile lor în calitate de clienți finali, producători, furnizori, operatori de sisteme de distribuție sau participanți la piață implicați în agregare;

–  pot acționa ca părți responsabile cu echilibrarea sau își pot delega responsabilitatea de echilibrare; sunt responsabile financiar pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul energetic;

– sunt asimilate clienților activi pentru consumul de energie electrică produsă;

– li se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tarife de rețea calculate separat pentru energia electrică introdusă în rețea și pentru energia electrică consumată;

– au dreptul să organizeze în cadrul comunității lor, partajarea energiei electrice produsă de unitățile de producere deținute de comunitate,  între membrii acesteia,  condiționat de menținerea drepturilor și obligațiilor membrilor în calitate de clienți finali și fără modificarea tarifelor de rețea și taxelor stabilite conform metodologiei autorității competente;

– li se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tarifele de rețea, conform metodologiei autorității competente;

– cooperează cu operatorii sistemului de distribuție care, sub rezerva unei compensații echitabile stabilite de reglementările emise de autoritatea competentă, facilitează transferurile de energie electrică în cadrul comunităților de energie ale cetățenilor;

De asemenea, comunitățile de energie ale cetățenilor au dreptul să dețină, să înființeze, să cumpere sau să închirieze rețele de distribuție și să le gestioneze în mod autonom beneficiind de dispozițiile aplicabile sistemelor de distribuție închise. Acestea pot gestiona în mod autonom rețelele de distribuție situate în zona lor de consum, denumite în continuare ”rețele comunitare”, sub rezerva reglementărilor emise de autoritatea competentă.