Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Peer Review COALESCCE Italia PDF Imprimare Email

In perioada 12-16.02.2018 la Pescara, Italia, reprezentantii Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” au participat la Peer Review-ul organizat SINA- Serviciul de politica energetica- Calitatea aerului- Regiunea Abruzzo in cadrul proiectului COALESCCE- „Energia deținuta și condusa de comunitate, pentru ocuparea forței de muncă, securitate energetică și schimbările climatice“, care are scopul de a imbunatati capacitatea comunitatilor de a securiza aprovizionarea cu energie, dezvoltarea și combaterea schimbărilor climatice.
Proiectul, finanțat în cadrul programului Interreg Europe, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”,are ca scop creșterea capacității investiționale în sectorul energetic a comunităților locale europene prin programe de cooperare și sprijinul fondurilor structurale, în scopul de a reduce emisiile de carbon, creșterea securității energetice și combaterea deficitului de combustibil prin promovarea "unei dezvoltari verzi".
In Pescara, la sediul central al Consilierului pentru mediu din strada Passo Lanciano, partenerii proiectului, după ce au făcut diverse vizite în regiune pentru a înțelege stadiul de implementare al sectorului energiei regenerabile în Abruzzo, s-a realizat o evaluare externa de tip „peer review” de catre specialisti in domeniu- prin activități care constau dintr-un proces de selecție pentru proiecte de cercetare sau cele mai bune practici pe tema eficienței energetice, pentru a verifică daca acestea pot servi ca modele de bune practici pentru a fi exportate către alte tari partenere.
Coordonatorul proiectului, care are o durată de 54 de luni și un buget total de 1 milion 347 de mii de euro, este Oldham Metropolitan Borough Council (Regatul Unit). Partenerii, în plus față de Serviciul de politica energetica al regiunii Abruzzo, sunt EPF Fundația Euro Perspective (Bulgaria), Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova” (România), Institutul de Valencia Business Competitivității (Spania) și Agenția pentru Energie LENERG (Ungaria ).
Printre activitățile planificate enumeram punerea în aplicare și realizarea unor modele de investiții de succes la nivel local, analiza comunității energetice (a părților interesate) în fiecare țară parteneră și elaborarea unei analize SWOT (care analizează punctele forte și punctele slabe pentru fiecare teritoriu), schimbul de experiență (ateliere de lucru transnaționale, evaluari inter pares și planuri de acțiune), definirea orientărilor și recomandărilor pentru punerea în aplicare a intervențiilor și în final creșterea gradului de conștientizare a publicului prin campanii de promovare privind inițiativele identificate.
Mai multe despre proiectul European COALESCCE, gasiti pe: https://www.interregeurope.eu/coalescce/