Membri fondatori

AE3R semnatara a

Partners

Agenția Locală a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 

Newsletter


Name:
Email:

Media Partners

EmBuild: Dincolo de economiile de energie – Contabilizarea beneficiilor secundare ale renovarii cladirilor (webinar) PDF Print E-mail

Salvati data pentru webinarul EmBuild cu privire la avantajele secundare ale renovarii cladirilor, care va avea loc pe 19 aprilie la ora 16:00.
Webinarul, fara costuri, va fi gazduit de Centrul de Solutii pentru Energie Curata (Clean Energy Solutions Center).

Renovarile energetice nu se refera numai la economisirea facturilor la utilitati sau la reducerea emisiilor de CO2. Acestea pot avea, de asemenea, o suma de alte efecte pentru vietile noastre sociale, economice si personale, asa-numitele beneficii secundare. Webinarul se va concentra pe aceste beneficii, care sunt prea adesea trecute cu vederea atunci cand se analizeaza un proiect de renovare.

Proiectul Horizon2020 EmBuild dezvolta o abordare noua pentru a ajuta la evaluarea beneficiilor secundare ale renovarii cladirilor publice. Metoda bazata pe cunostinte usureaza identificarea si evaluarea beneficiilor pentru autoritatile publice. Pentru prima data, municipalitatile pot folosi aceasta abordare cuprinzatoare pentru a lua in considerare beneficii secundare in procesul lor de luare a deciziilor si la sistemele de raportare si evaluare necesare pentru implementarea de masuri de renovare.

Evaluarea cuprinzatoare a beneficiilor face parte din obiectivul general al proiectului EmBuild, si anume, acela de a sprijini autoritatile publice din tarile din Europa de Sud-Est in pregatirea strategiilor pe termen lung pentru mobilizarea investitiilor in renovarea eficienta din punct de vedere energetic a stocului de cladiri.

Prezentarile din cadrul webinarului vor fi urmate de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri cu publicul.

Daca va intereseaza urmatoarea ordine de zi, va rugam sa folositi link-ul de inregistrare de mai jos.

Agenda:

▪ Bun venit si introducere- Dna Mariangiola Fabbri, BPIE

▪ EmBuild: dezvoltarea unei abordari noi pentru a evalua beneficiile secundare ale renovarii cladirilor publice- Dnul Sebastian Botzler, Universitatea Tehnică din München (TUM)

▪ Evaluarea beneficiilor secundare care determina renovarea- Dnul Audrey Nugent, WGBC

▪ Experienta practica cu o analiza mai ampla a beneficiilor in Slovenia- Dnul Niko Natek, KSSENA

▪ Intrebari si raspunsuri

Inregistreaza-te aici: https://cleanenergysolutions.org/training/beyond-energy-savings

 
EmBuild: Beyond energy savings – Accounting multiple benefits of local building renovation (webinar) PDF Print E-mail

Save the date for the EmBuild webinar on the wider benefits of local building renovation, that will be held on April 19 at 15:00 CET. The no-cost webinar will be hosted by the Clean Energy Solutions Center.

Energy renovations are not just about saving on utility bills or cutting CO2-emissions. They can also have a windfall of other effects for our social, economic and personal lives, the so-called multiple benefits. The webinar will focus on these benefits, which are too often overlooked when considering a renovation project.

The Horizon2020 project EmBuild is developing a novel approach to help assessing the multiple benefits of public buildings renovation. The knowledge-based method eases the weighting and evaluation of benefits for public authorities. For the first time, municipalities can use this comprehensive approach to implement wider benefits in their decision-making processes and the necessary reporting and evaluation schemes for deep renovation measures.

The wider benefits assessment is embedded in the overall EmBuild goal to support public authorities in Southeast European countries in preparing long-term strategies for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock.

The webinar presentations will be followed by an interactive question and answer session with the audience.

If you are interested in the following agenda, please use the registration link below.

Agenda:

▪ Welcome and introduction | Mariangiola Fabbri, BPIE

▪ EmBuild: the development of a novel approach to assess the multiple benefits of public buildings renovation | Sebastian Botzler, Technische Universität München (TUM)

▪ Assessment of wider benefits triggering renovation | Audrey Nugent, WGBC

▪ Practical experience with wider benefit analysis from Slovenia | Niko Natek, KSSENA

▪ Q&A

Registrate here.


 
Conferinta Finala EmBuild PDF Print E-mail

7 Iunie 2018
Durata evenimentului: 9.00-16.00 CET
Belgrad, Serbia
Locatia exacta va fi confirmata la sfarsitul lunii martie

Cladiri eficiente energetic – Mii de planuri locale pentru un tel comun

Marcati data in calendar!

Avem deosebita placere de a va invita sa participati la conferinta finala organizata in cadrul proiectului European EmBuild, conferinta care vizeaza modul in care localitatile pot deveni factorul declansator care poate face posibila atingerea obiectivelor europene privind stocul de cladiri al Europei.

In cadrul conferintei se vor prezenta exemple de bune practici de planuri locale care pot inspira actiuni viitoare si metode care pot facilita formularea acestor planuri.

Agenda generala este prezentata mai jos, iar agenda detaliata a evenimentului va fi disponibila curand.
Aceasta conferinta reprezinta o oportunitate pentru a:
 

  • Prezenta si discuta evolutia politicilor Uniunii Europene privind Eficienta si a sprijini finantarea investiilori in eficienta energetica.
  • Prezenta sprijinul oferit de Comunitatea Energetica.
  • Impartasi experientele de bune practici ale primarilor din regiune.
  • Implica factorii de decizie politica si partile interesate intr-o dicutie informata cu privire metodele prin care se pot replica strategii de renovare de succes.
  • Identifica si discuta and beneficiile non-energetice ale renovarii majore.


Locurile sunt limitate si inregistrarea este obligatorie completand acest formular.

Participarea este gratuita!

Conferinta va reuni autoritati locale si nationale din sud-estul Europei, reprezentanti ai comunitatii energetice, experti din domeniul eficientei energetice si nu numai.

 
Primul modul MasterClass ManagEnergy PDF Print E-mail

In perioada 19-21.02.2018, domnul Catalin Csaszar, manager de proiect la Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile “AE3R Ploiesti-Prahova” a participat la primul Masterclass organizat de ManagEnergy la Bruxelles.
ManagEnergy MasterClass-ul reprezinta o modalitate inovatoare de crestere a capacitatii personalului agentiilor energetice pentru se plasa in fruntea sectorului investitional in domeniul energiei in intreaga Europa.
Furnizat de experti de varf in domeniul energiei, cu o durata de 3 zile la Bruxelles, programul se adreseaza personalului agentiilor cu experienta, care au ocazia de a conduce dezvoltarea investitiilor in proiecte de energie durabila in regiunea/orasul lor. Acesta este sustinut de un portal on-line pentru resurse, iar participantii vor primi credite academice pentru participarea la program.

Read more...
 
Peer Review COALESCCE Italia PDF Print E-mail

In perioada 12-16.02.2018 la Pescara, Italia, reprezentantii Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” au participat la Peer Review-ul organizat SINA- Serviciul de politica energetica- Calitatea aerului- Regiunea Abruzzo in cadrul proiectului COALESCCE- „Energia deținuta și condusa de comunitate, pentru ocuparea forței de muncă, securitate energetică și schimbările climatice“, care are scopul de a imbunatati capacitatea comunitatilor de a securiza aprovizionarea cu energie, dezvoltarea și combaterea schimbărilor climatice.
Proiectul, finanțat în cadrul programului Interreg Europe, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”,are ca scop creșterea capacității investiționale în sectorul energetic a comunităților locale europene prin programe de cooperare și sprijinul fondurilor structurale, în scopul de a reduce emisiile de carbon, creșterea securității energetice și combaterea deficitului de combustibil prin promovarea "unei dezvoltari verzi".
In Pescara, la sediul central al Consilierului pentru mediu din strada Passo Lanciano, partenerii proiectului, după ce au făcut diverse vizite în regiune pentru a înțelege stadiul de implementare al sectorului energiei regenerabile în Abruzzo, s-a realizat o evaluare externa de tip „peer review” de catre specialisti in domeniu- prin activități care constau dintr-un proces de selecție pentru proiecte de cercetare sau cele mai bune practici pe tema eficienței energetice, pentru a verifică daca acestea pot servi ca modele de bune practici pentru a fi exportate către alte tari partenere.
Coordonatorul proiectului, care are o durată de 54 de luni și un buget total de 1 milion 347 de mii de euro, este Oldham Metropolitan Borough Council (Regatul Unit). Partenerii, în plus față de Serviciul de politica energetica al regiunii Abruzzo, sunt EPF Fundația Euro Perspective (Bulgaria), Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova” (România), Institutul de Valencia Business Competitivității (Spania) și Agenția pentru Energie LENERG (Ungaria ).
Printre activitățile planificate enumeram punerea în aplicare și realizarea unor modele de investiții de succes la nivel local, analiza comunității energetice (a părților interesate) în fiecare țară parteneră și elaborarea unei analize SWOT (care analizează punctele forte și punctele slabe pentru fiecare teritoriu), schimbul de experiență (ateliere de lucru transnaționale, evaluari inter pares și planuri de acțiune), definirea orientărilor și recomandărilor pentru punerea în aplicare a intervențiilor și în final creșterea gradului de conștientizare a publicului prin campanii de promovare privind inițiativele identificate.
Mai multe despre proiectul European COALESCCE, gasiti pe: https://www.interregeurope.eu/coalescce/